Šikovné promoterky na prezentáciu Vašich produktov. Promóterterky k Vašim produktom. Hostessing 4 Brands | Promo

Promoting:

Zabezpečujeme šikovných promotérov a promotérky, popr. dvojice s autom na celoslovenskú alebo regionálnu roadshow, na chutnávky a degustácie, prezentácie produktov, roznos letákov, ankety, sampling.

Promoting

Promotion sú veľmi účinné aktivity, ktoré najlepšie sprostredkujú všetky podstatné informácie o výrobku alebo službe a priamo presviedčajú vašich cieľových spotrebiteľov o výhodnosti ich nákupu. Promoakcie sú jednoduchým nástrojom ako zvýšiť povedomie o produkte / službe a tým aj samotný predaj. Ponúkame vám výber vhodných promotérov, ich zaškolenie, následnú kontrolu a reporting, vyhodnotenie akcie.
promotion