Priamy kontakt na naše accountky. Neváhajte nás kontaktovať. Hostessing 4 Brands | Kontakt

V prípade záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať. Na základe vašich požiadaviek vám vypracujeme a zašleme cenovú ponuku. S radosťou zodpovieme akékoľvek doplňujúce otázky.

account

Michaela Boor

Account manager
email: michaela@hostessing4brands.sk
tel: +421 0948 251 949

KONTAKT:


Brand Camp s.r.o.
Nevädzová 6E
821 02 Bratislava
IČO: 47 491 698
IČ DPH:SK 202 39 50 731

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 93574/B

Banka

Č.ú. : 5048818699/0900
IBAN: SK47 0900 0000 0050 4881 8699
SWIFT: GIBASKBX